Self Sigorta’da Ödül Kazanmak Çok Kolay!

Referans ödül programı ile ödül kazanmak için arkadaşlarınıza, ailenize veya tanıdıklarınıza SelfSigorta.com’u  tavsiye edin. Tavsiye ettiğiniz kişilerin Self Sigorta’dan ilk defa satın aldıkları kasko, konut – dask sigortası ve sağlık sigortası poliçeleri için ödedikleri tutarın %5’i, trafik sigortası için ise %3’ü kadar indirim kazanın.

Ayrıca duyuracağımız çeşitli kampanyalara katılın, daha çok ödül kazanın!

Self Sigortadan poliçesi olan herkes referans ödül programından faydalanabilir.

“Referans Ödül Programı” ile kazanmak için;

  • Sigorta ihtiyacı olan arkadaşlarınıza, ailenize veya tanıdıklarınıza sigorta poliçelerini satın almaları için Self Sigorta’yı önerin.
  • Önerdiğiniz kişiler, 0224 249 0 248 Self Sigorta Destek Hattı’nı aradıklarında sizin referansınızla Self Sigorta’yı aradıklarını Sigorta Danışmanlarımıza bildirmeleri veya web sitemizden tavsiye et kazan bilgi formunu doldurmaları yeterlidir.
  • Önerinizle SelfSigorta.com’dan poliçe satın alan her referansınızın SelfSigorta.com’dan satın aldığı ilk trafik sigortasında poliçe tutarının %3’ü, ilk kasko,konut – dask sigortası veya sağlık sigortasında ise poliçe tutarının %5’i oranında ödül kazanın.
  • com’dan alacağınız bir sonraki trafik, kasko veya sağlık sigortasında biriken ödüllerinizi kullanınve poliçenizi indirimli satın alın.

Referans Olan Müşteri

Referans ile Gelen Müşteri

SelfSigorta.com’dan poliçe alanlar ödül programımızdan faydalanabilirler. Ödül Programımızın detaylı tanım ve kurallarını aşağıda bulabilirsiniz.

Referans olan müşteri: SelfSigorta.com’dan yürürlükte kasko, trafik, konut – dask sigortası ve sağlık poliçesi olan ve yakınlarına SelfSigorta.com’u tavsiye eden kişidir. Referans olan kişinin ödül programından faydalanabilmesi için yürürlükte poliçesi olması gerekmektedir.

Referans ile gelen müşteri: SelfSigorta.com’da yürürlükte poliçesi olan müşterinin SelfSigorta.com’u tavsiye ettiği ve SelfSigorta.com’dan poliçe satın almış yeni müşteridir.

Ödül: Referans olan müşteri, referans ile gelen her müşterinin SelfSigorta.com’dan ilk satın aldığı

  • Kasko sigortası poliçesi tutarının; %5’i
  • Trafik sigortası poliçesi tutarının; %3’ü
  • Sağlık sigortası poliçesi tutarının; %5’i tutarında ödül kazanır.
  • Konut Sigortası ve Dask poliçesi tutarının; %5’i tutarında ödül kazanır.

Sigortalı: Sigortalı; poliçede isimleri belirtilen, kasko ve trafik sigortaları için ruhsat sahibi, sağlık sigortası için sağlık durumu sigorta sözleşmesine konu olan kişi ya da kişilerdir.

Sigorta Ettiren: Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir.

1-Referans olan SelfSigorta.com müşterisi, kendi referansı ile gelen her bir kişinin SelfSigorta.com’dan satın aldığı sadece ilk kasko , konut-dask sigortası veya sağlık poliçesi için ödeyeceği priminin %5’i, trafik sigortası için ödeyeceği priminin %3’ü tutarında ödül kazanır.

2-Ödül, SelfSigorta.com kasko, trafik ve sağlık sigortalarında müşterilerinin poliçe yenilemelerinde ya da yeni satın alacakları poliçelerde kullanılır. Poliçe alımı dışında para iadesi yapılmaz.

3-Bu sistemde ödül kazanımı kasko, trafik ve sağlık poliçelerinde geçerlidir. Referans ile bir tüzel kişi (firma) adına poliçe satın alınır ise kazanılacak ödül işin özelliğine göre belirlenir. Kazanılan ödül kasko, trafik ve sağlık poliçelerinin alımlarında kullanılır.

4-Kazanılan ödül satın alınacak bir poliçede ya da birden fazla poliçede aynı zamanda ya da farklı zamanlarda kullanılabilir.

5-Kazanılan her ödül 60 gün sonra aktif olur ve 60. günden sonraki alımda kullanılabilir.

6-Referans olan müşterinin ödül kazanması için referans ile gelen müşterinin poliçe peşinatını ödemesi şartı aranır. Referans ile gelen müşterinin poliçesini 60 gün içinde iptal ettirmesi durumunda ödül geçersiz olur.

7-Referans ile gelen müşterinin poliçesini 60 günden sonra iptal ettirmesi durumunda kazanılan ödül tutarı poliçenin yürürlükte kaldığı tarihe göre yeniden hesaplanır.

8-Ödül kazanmış bir müşteri, aracını sattığı için poliçesini iptal ederse kazandığı ödül askıya alınır. Müşteri daha sonra yeni araç aldığında 90 gün içinde bu araç için de SelfSigorta.com’dan poliçe yaptırırsa, daha önce askıya alınan ödül, bu poliçenin yenileme döneminde kullanılabilir.

9-Kullanılan ödül referans olan müşterinin kredi kartına 7 iş günü içinde iade edilir.

10-Ödüllerin kullanım süresi kazanıldığı tarihten itibaren 18 aydır.

11-Referans olan SelfSigorta.com müşterisi, referans ile gelen müşterinin SelfSigorta.com aracılığıyla satın alacağı poliçeden ödül kazanır.

12-Referans olan müşterinin ödül kazanabilmesi için referans ile gelen müşterinin satın alacağı poliçede sigortalı veya sigorta ettiren sıfatıyla yer almaması gerekir.

13-Bir kişinin referans ile gelen yeni müşteri sayılabilmesi için SelfSigorta.com’dan herhangi bir hizmet (poliçe, karşılaştırma, teklif alımı vb.) almamış olması gerekir.

14-Ödül kullanımı için referans olan müşterinin aldığı poliçede sigortalı ya da sigorta ettiren olarak gözükmesi gerekir. Kazanılan ödüller başka bir kişiye devredilemez.

15-SelfSigorta.com hile ya da kötü niyet içeren durumlarda kazanılan tüm ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

16-Referans olan ya da referans ile gelen müşterinin poliçesini iptal etmesi halinde ödülün hak edilmeyen kısmı da iptal olur.

17-SelfSigorta.com gerekli gördüğü takdirde referans ödül programı koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.