Otomatik Katılım Bes Sistemi

[page_title] ile ilgili anında bilgi almak için Whatsapp butonu ile bizimle anında iletişime geçebilirsiniz!

Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete başladı!

Yeni sistem, çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri için, emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik etmektedir.

Türk vatandaşı ya da 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında olup, Kanun’un yürürlüğe gireceği tarihte 45 yaşını doldurmamış olan kişilerden, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları) maddelerine göre mevcut çalışanlar ve yeni işe başlayanlar otomatik katılım kapsamında yer alacaktır.

5 ve üzerinde çalışanı olan her işyeri otomatik katılıma dâhil olmalıdır. Otomatik katılım kapsamında belirlenen kademeli geçiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

Geçiş Tarihi​ Özel Sektör için Çalışan Sayısı Aralığı Kamu Kurumları​
1 Ocak 2017 1.000 ve üzerinde
1 Nisan 2017 250-999 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları*
1 Temmuz 2017 100-249 çalışan sayısı olan firmalar
1 Ocak 2018 50-99 Mahalli idareler + Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1 Temmuz 2018 10-49 çalışan sayısı olan firmalar
1 Ocak 2019 5-9 çalışan sayısı olan firmalar
​*İlgili Kanunun, I, II, III ve IV sayılı cetvellerini ifade etmektedir.

​ Sisteme dâhil olma kriterini haiz çalışanlar:

İşyerinin otomatik katılıma dâhil olacağı tarihte 45 yaşını doldurmamış kişilerden;
• 4/a (Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı çalışanlar)
• 4/c (Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları)
maddelerine göre mevcut çalışanlar ile bu tarihten sonra işe başlayıp işe başladığı tarihte 45 yaşını doldurmamış olanlardır.​ ​

​​Prime ya da emeklilik keseneğine esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecektir.Örneğin; 1.777,5 TL alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 53 TL olacaktır.Daha yüksek emeklilik birikimine ulaşabilmek için, çalışanlar daha yüksek tutarda katkı payı ödemeyi talep edebilecektir.

İşveren olarak yükümlülükleriniz,

• İşyerinizin otomatik katılıma dâhil olması gereken tarihi öğrenmek,
• Çalışanlarınız için en uygun bireysel emeklilik şirketini seçmek,
• Sisteme dâhil olma kriterine uyan çalışanlarınızı tespit ederek, emeklilik planına dâhil etmek,
• Her çalışanınızın ödeyeceği katkı payını ve fon tercihini bireysel emeklilik şirketine bildirmek,
• Katkı payını, emeklilik sözleşmesinde belirlenen ödeme gününde bireysel emeklilik şirketine aktarmaktır.

Bu sorumlulukları yerine getirmeyen işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır. ​

Otomatik katılım devlet tarafından desteklenmektedir.

• Çalışanın sisteme girişini takip eden 2. ayın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL ilave Devlet Katkısı*
• Yatırılan her katkı payının %25’i tutarında Devlet Katkısı*
• Çalışanın emeklilik hakkını en az 10 yıl süreli gelir sigortası ile düzenli maaş alarak kullanması durumunda birikiminin %5’i karşılığında ek Devlet Katkısı*

Çalışan mevcutta bireysel emeklilik sözleşmesi bulunuyorsa ayrıca Devlet Katkısı kazanmaya devam eder ve o hesapta bulunan Devlet Katkısı tutarına ilişkin kazanılmış süre hakları aynen korunur.

• Ödenilen katkı payları üzerinden yönetim gider kesintisi alınmaz.
• Giriş aidatı alınmaz.
• Cayma ve ara verme imkânı bulunmaktadır.*

*Mevzuatta belirlenen koşullar dâhilinde. ​

DİĞER ÜRÜNLERİMİZİ DE İNCELEYİN!

5 Dakikada kolayca teklif alın!

BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN

KASKO SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

TAMAMLAYICI SAĞLIK
TEKLİFİ AL!

TRAFİK SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

SEYAHAT SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

KONUT SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

CEP TELEFONU SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

DASK SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

FERDİ KAZA SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

5 Dakikada kolayca teklif alın!

BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN

Hızlı Sigorta Teklifi Alın!

Self Sigorta KASKO SİGORTASI

KASKO SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

TAMAMLAYICI SAĞLIK
TEKLİFİ AL!

TRAFİK SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

SEYAHAT SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

KONUT SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

CEP TELEFONU SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

DASK SİGORTASI
TEKLİFİ AL!

FERDİ KAZA SİGORTASI
TEKLİFİ AL!